Årsmöte 2019

Standard

Föreningen Marcel Prousts vänners årsmöte hålls i SKS festsal (Regeringsgatan 1, 2. vån.) tisdagen den 22.1.2019 med början kl 16.30.

Efter årsmötet håller professor, hedersordförande Matti Klinge ett föredrag.

Varmt välkommen!

Årsmöte med föreläsning

Standard

Ni är varmt välkomna till föreningens årsmöte som ska hållas i Finska Litteratursällskapets festsal tisdagen den 6.2.2018 kl 16:30.

I samband med årsmötet håller professor Markku Kivinen en föreläsning med titeln:

Proustin perspektivismi ja Hemingwayn pragmatismi.

Kommenteras av författaren, fil.mag. Pajtim Statovci.

Årsmöte och föreläsning

Standard

Ni är varmt välkomna att delta på föreningens årsmöte som hålls i Finska Litteratursällskapets festsal, tisdagen den 17.1.2017 kl 16:00.

Mötet ska ta fram ett förslag till nya regler.

I samband med årsmötet kommer författare, ordförande för Finlands PEN Sirpa Kähkönen att föreläsa på finska med titeln:

Muistamisen pakko – kriisiaikojen aineeton perintö.

Denna föreläsning ska kommenteras av docent Ulla-Maija Peltonen.

Årsmöte och föreläsning

Standard

Ni är varmt välkomna att delta på föreningens årsmöte som hålls i Finska Litteratursällskapets festsal, måndagen den 29.2.2016 kl 16:30. Det ska väljas en ny ordförande för Proust-vänner.

I samband med årsmötet kommer professor emeritus Matti Klinge att föreläsa med titeln:

Miksi Proust, varför Proust?