Årsmöte 2019

Standard

Föreningen Marcel Prousts vänners årsmöte hålls i SKS festsal (Regeringsgatan 1, 2. vån.) tisdagen den 22.1.2019 med början kl 16.30.

Efter årsmötet håller professor, hedersordförande Matti Klinge ett föredrag.

Varmt välkommen!