Årsmöte med föreläsning

Standard

Ni är varmt välkomna till föreningens årsmöte som ska hållas i Finska Litteratursällskapets festsal tisdagen den 6.2.2018 kl 16:30.

I samband med årsmötet håller professor Markku Kivinen en föreläsning med titeln:

Proustin perspektivismi ja Hemingwayn pragmatismi.

Kommenteras av författaren, fil.mag. Pajtim Statovci.